PROJEKT KAFKA

Franz Kafka (1883-1924) – pisarz fenomen. To jemu poświęcony jest PROJEKT KAFKA, internetowy projekt działający z dłuższą przerwą od 2004 roku. 1 marca 2016 oficjalnie wystartował w nowej odsłonie graficznej. Projekt ma na celu POPULARYZACJĘ OSOBY I DZIEŁA FRANZA KAFKI, który, jak się zdaje, jest w Polsce w porównaniu z krajami niemieckojęzycznymi słabo znany i wciąż niedoceniany, PRZETŁUMACZENIE NA WOLNEJ LICENCJI WSZYSTKICH DZIEŁ KAFKI (lub uzyskanie zgód na udostępnienie gotowych tłumaczeń), jego LISTÓW, DZIENNIKÓW oraz zgromadzenie jak największej ilości prac naukowych związanych z Kafką. PROJEKT KAFKA ma ambicje stać się polskojęzycznym almanachem dla osób interesujących się Franzem Kafką i jego twórczością oraz stać się platformą roboczą dla osób zainteresowanych jego promocją w polskojęzycznym kręgu. Zapraszamy do udziału w projekcie tłumaczy, naukowców i czytelników Kafki.